PNG Twente: Ons concept werkt!

Lid worden van PNG twente staat gelijk aan het verwerven van een groep onbezoldigde verkopers. Zij dragen je kaartje bij zich en als zich in hun netwerk een kans voor je voordoet, aarzelen zij niet en bevelen je aan. Zo simpel werk het.

Tijdens de meeting hanteren we, naast ruim tijd voor ontmoeting en vrij netwerken, een strakke agenda die door de teamdirecteur wordt geleid. Onderdeel van deze agenda is een stukje training, verslaglegging over de voortgang en het belangrijkste van al: het uitreiken van zakelijke kansen! Ook wordt de voor elkaar gerealiseerde omzet besproken. Het gebeurt niet zelden dat teams in het tweede of derde jaar van hun bestaan meer dan 1.000.000 euro aan business voor elkaar genereren!

95% van de bedrijven wereldwijd zegt voor hun groei afhankelijk te zijn van mond tot mond reclame. Slechts 5% heeft er een strategie voor. Bedrijven die het concept van PNG Twente in hun strategie opnemen geven zichzelf de gelegenheid op een vaste plaats en tijd te netwerken met een team zakenmensen die allemaal een andere branche vertegenwoordigen. Als deze mensen met elkaar zaken gaan doen is dat natuurlijk leuk. Maar het wordt past echt interessant als ze elkaar handel gaan toespelen uit elkaars netwerk, de z.g. tweede ring. Sommigen behalen hierdoor een omzettoename van wel 30.000,- per jaar!