Twents noaberschop, met zakelijk lef

 • PNG Twente: Productief

  De Vereniging PNG Twente is een actieve netwerkorganisatie waarbij van iedereen een inspannings-verplichting wordt verwacht. Zij is uiteindelijk gericht op het resultaat, waarbij deze een resultante is van alle inspanningen zoals aanwezigheid, goede pitches en onderlinge bedrijfsbezoeken. Het gaat om zichtbaarheid en het bouwen aan onderling vertrouwen.

 • PNG Twente: Persoonlijk

  De Vereniging PNG Twente heeft haar  leden geselecteerd op hun branche, netwerk en functieniveau. In de basis zitten de senior accountmanagers, directieleden en eigenaren aan tafel.  Op persoonlijk vlak wordt daardoor al snel op gelijkwaardig niveau gesproken, wordt naar elkaar commitment uitgesproken, maar is er ook sprake van feedback en repliek wanneer afspraken niet worden nagekomen 

 • PNG Twente: Promotioneel

  De Vereniging PNG Twente en haar leden zijn voor elkaar promotioneel in termen van het bereid zijn elkaar te introduceren in elkaars netwerken. De zogenaamde 2e ring. Hierbij is het essentieel dat zij elkaar begrijpen waarin zij uniek zijn, elkaar regelmatig zien en elkaar vertrouwen. ( voortdurend in elkaars ‘top of mind’zijn) 

 • PNG Twente: Prettig

  De Vereniging PNG Twente zet enerzijds kaders waarbinnen de gasten en leden zich op hun gemak voelen, echter deze kaders werken niet belemmerend en zorgen ervoor dat het beste uit de leden wordt gehaald. Prettig betekent ook dat de wijze waarop de leden op hun verantwoordelijkheden worden gewezen er een is van respect met het ook op kwaliteit. De sfeer is dan ook informeel, je voelt je op je gemak het is nuchter, luchtig, gezellig, humorvol zonder het primaire doel uit het ook te verliezen.

 • PNG Twente: Passie

  De Vereniging PNG Twente is gedreven door geven. Zij biedt een uniek platform waar passievolle sales professionals en ondernemers zaken kunnen doen. Mensen die trots zijn op hetgeen zij doen en toegankelijk zijn in het delen van de levenservaring ten einde de ander verder te kunnen helpen.

 • PNG Twente: Professioneel

  De Vereniging PNG Twente en haar leden streven uiteindelijk naar een persoonlijke relatie die draait om wederzijdse interesse  zonder de zakelijke professie uit het oog te verliezen. Professie betekent voor de Vereniging PNG Twente wederzijds respect, integriteit, discretie wanneer daarom gevraagd wordt en optimaal voorbereid zijn om de ander en jezelf goed te presenteren. 

Een goede relatie opbouwen zorgt voor vertrouwen. Vertrouwen dat de huidige leden in elkaar hebben! Wanneer mogen wij ons netwerk aan jou toe vertrouwen?

Afgelopen jaar zijn er 97 zakelijke kansen verdeeld. Wanneer deel jij hierin mee?

Helaas worden niet alle zakelijke kansen ook daadwerkelijk opdracht.

Toch hebben de zakelijk kansen van PNG Twente al ruim € 4.003.222 omzet opgebracht.

Meer informatie ontvangen? Laat hier je naam en telefoonnummer achter. Wij bellen je dan zo spoedig mogelijk terug!