PNG Twente: Niek Brands

Over mij:

Mijn aandacht richt zich voornamelijk op het arbeidsrecht, waarbij ik mij bezighoud met alle aspecten van het arbeidsrecht. Van het begin (toetsen of opstellen van arbeidscontracten) tot het einde van het dienstverband (afvloeiingsregeling, individueel of collectief ontslag).

Ten aanzien van de ondernemingsrechtelijke aspecten houd ik mij vooral bezig met vraagstukken / geschillen die voortvloeiend uit een contractuele basis. Hierbij gaat het onder andere om Wet DBA (vroegere VAR), maar ook VOF-contracten en dergelijke.

Tevens houd ik mij bezig met (hoger beroep) WSNP. Meer specifiek bied ik juridische bijstand aan mensen die toegelaten willen worden tot de WSNP, maar ook aan mensen die door de rechtbank niet zijn toegelaten tot de WSNP of de WSNP tussentijds is beëindigd. In de laatste twee situaties wordt de zaak in hoger beroep in zijn geheel opnieuw beoordeeld.

In het verlengde van schuldenproblematiek houd ik mij ook bezig met het aanbieden van een schuldeisersakkoord, ook wel crediteurenakkoord genaamd. De schulden worden in dat geval tegen een bepaald percentage "afgekocht" en voor de resterende vordering wordt finale kwijting verleend. Op die manier kan de persoon of ondernemer in kwestie weer vooruit kijken. Een ondernemer kan op die wijze zijn onderneming weer "gezond" krijgen. Een faillissement en/of WSNP-traject kan op die manier worden voorkomen. Overigens kan een dergelijk akkoord ook tijdens een lopend faillissement of WSNP-traject worden aangeboden.

Bedrijfsinformatie: Daniels Huisman Advocaten

Branche: Advocatuur

Daniels Huisman Advocaten

Dit zijn wij: een advocatenkantoor met een persoonlijke en assertieve benadering. Persoonlijk omdat we aandacht hebben voor de mensen áchter het bedrijf. Assertief omdat we alles op alles zetten om dat gewenste, concrete resultaat te behalen. Op weg daarnaartoe opereren wij als raadgever, bondgenoot en vertrouwenspersoon.

Dat doen we op de no-nonsensemanier die zo kenmerkend is voor Daniels Huisman: pragmatisch, kostenbewust en efficiënt. Maar vooral ook met een enorm werkplezier. Wij geloven in onszelf en in de klant. Met elkaar steken we de handen uit de mouwen en gáán we ervoor.

Wij helpen u juridische problemen op te lossen en vervelende situaties te voorkomen. Het maakt niet uit of het om zakelijke of om particuliere kwesties gaat. Verwacht een concrete visie, nuchterheid en een niet te beteugelen drang naar het vinden van oplossingen waar u mee verder kunt.

U vindt bij ons altijd een berg aan ervaring en een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in het betrokken rechtsgebied. Wij kennen de haken en de ogen. De mogelijkheden en de kansen. Maar vooral de juiste weg naar het beste resultaat.

Daniels Huisman Advocaten is gevestigd in Almelo, Deventer en Enschede. Met 31 advocaten en mediators behartigen wij de belangen van u als ondernemer of als particulier.