PNG Twente: Opendag PNG groot succes

De opendag van de Power Network Group van vrijdag 31 mei j.l. kan als een zeer succesvolle dag worden aanschouwen. In het wapen van Delden kwamen vanaf het middaguur zo'n 125 ondernemers bij elkaar om het concept van de Power Network Group aan te horen.

Hierna was er ruimte om te netwerken tijdens de pauze.

Vervolgens was het woord aan nationaal KNVB scheidsrechter Eric Braamhaar om de link te leggen tussen top ondernemersschap en top-scheidsrechter. Een boeiend verhaal!

We sloten deze middag af met een cabaretstuk van Thijs Kemperink.

Na een hoop gelach was het uiteindelijk tijd voor een afsluitende borrel waarna de laatste gasten rond 19.30 uur vertrokken richting huis!

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde middag!