PNG Twente: Eindejaarsgroet Power Network Group

Na een jaar vol met veranderingen en professionaliseringsslagen, kunnen we als bestuur erg tevreden terug kijken op het jaar 2012! Zo zijn we als PNG een vereniging geworden, is er een extra team gelanceerd in Enschede en hebben we een fantastische ledendag gehad in mei met meer dan 125 ondernemers.

Als klap op de vuurpijl hebben we in Rijssen ook nog gevierd dat de € 1.000.000,- grens is bereikt!

Al met en dus een jaar welke zeker voor herhaling vatbaar is!

Als laatste wijzen wij u nog graag op onze nieuwjaarsborrel van 11 januari 2013 in  'het wapen van Delden".
Aanvang is 16.00 uur.

Het bestuur van de Power Network Group wenst u allen een fantastisch uiteinde en veel (financiële) voorspoed in 2013!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Power Network Group